Wzór odstąpienia od umowy

Miejscowość, data

………………………………

 

Adresat:

 

Blueberry Roasters sp. z.o.o. przy ul. Tadeusza Kościuszki 16A, 50-038 Wrocław, adres email: info@blueberryroasters.pl

 

Dane Kontrahenta/osoby reklamującej towar (imię i nazwisko, adres, adres e-mail, nr telefonu): ………………………………………………………………………………………………………….……………………….…….

……………………………………………………………………………………………………………………………………..OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ
LUB POZA LOKALEM PRZEDSIĘBIORSTWA


Niniejszym oświadczam, iż wykorzystując uprawnienia wynikające z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827), z zachowaniem 14-dniowego terminu, odstępuję od zawartej w dniu ........................................................... umowy dotyczącej zakupu (opis towaru, numer zamówienia) ...................................................................................................................., doręczonego mi w dniu ..........................................................................Imię i nazwisko:...............................................................................

[podpis w sytuacji gdy oświadczenie składane na piśmie]

pixelpixel