Διαθέσιμες εκπτώσεις

Κατώφλι έκπτωση
Υπολογίζεται από την αξία των προϊόντων στο καλάθι. Η έκπτωση δεν αθροίζεται με άλλες εκπτώσεις.
Ποσό παραγγελίας άνω Ποσό έκπτωσης
500.00 zł5 %
1500.00 zł10 %
pixelpixel